Christian MacDonald

Christian MacDonald

Systemadministrator, Jobbklar AS

Bedriften trengte noen som kunne tre inn i administrasjonen for å ta seg av de tekniske aspektene ved daglig drift av sine interne IT-systemer, så vel som å være kontaktperson mot eksterne tjenesteleverandører.

I løpet av min tid hos Jobbklar (tidligere Durapart) har jeg foretatt en rekke viktige endringer som gjør at ting flyter bedre. De siste tre årene har vi oppgradert til støttede versjoner av Windows Server, fått på plass Active Directory, rigget opp lokasjonene våre med wifi mesh, opprettet en intern wiki for dokumentasjon, kartlagt nettverk- og serverstruktur, kraftig forbedret utstyrsregisteret med et fullverdig asset management system, standardisert krav for IT-utstyr som skal ut i bedriften, implementert systemovervåkning som forenkler feilsøkingsprosessen, byttet gamle  switcher med nye som konfigureres via et kontrollpanel i skyen. Vi er fortsatt ikke der vi ønsker å være, men mye har blitt gjort for å bevege oss i riktig retning. Disse bidragene ble anerkjent med Duraparts interne kvalitetspris, som utdeles årlig til en avdeling nominert av de ansatte. 2020 har vært preget av å omstille arbeidsmetoder og verktøy for å overleve de strenge korona-tiltakene som har påvirket hele samfunnet. Smarte løsninger for hjemmekontor, onboarding i skyløsninger og slikt har vært sentrale utfordringer. På toppen av dette har vi vært opptatt med å migrere fra vår gamle samhandlingsplatform til Office 365, et prosjekt jeg har blitt tildelt en god del av ansvaret for. Migrasjonen til Microsoft 365 har vært svært vellykket, tross noen interessante problemstillinger under veien, og vi tar nå sikte på et løfte av platform til Server 2019.

Min rolle har ekspandert over tid, og har bidratt på flere måter til verdiskapning i bedriften.

Jobbklar er primært en inkluderingsbedrift. Dette fungerer slik at NAV bestiller arbeidsrettede tiltak av våre jobbveiledere, for å hjelpe mennesker som står utenfor arbeidslivet av diverse årsaker, med å tre inn i jobb eller utdanning.

Med et stort volum av folk som ønsker å prøve seg på IKT, har jeg de siste årene hatt en rekke forskjellige mennesker inne til kartleggingsintervju for å kunne gi tilbakemeldinger til veileder om hvorvidt det er en genuin interesse her, og hvor mye de faktisk vet om yrket, og oppgavene de vil støte på. Dersom jeg ser et potensiale, og vi har kapasitet, vil det normalt tilbys en praksisplass hos oss. I noen tilfeller kan det også bli aktuelt med fagbrev. Som fagansvarlig tildeler og vurderer jeg oppgaver, og skriver rapporter til administrasjonssjef og veileder.

Jeg ble også trukket inn som kursholder i CV-produksjon for jobbsøkere, har holdt lynkurs i generell databruk for ansatte, og gitt opplæring i bruk av nettsidene til NAV. Jeg har også vært trukket inn for å hjelpe med opplæring av flyktninger, særskilt med fokus på det digitale, men ble også involvert i noe språkopplæring en periode.

Foruten pedagogikk har jeg blitt trukket inn i en rekke utviklingsprosjekt for de forskjellige avdelingene. Profilsenteret hyret meg inn en periode for å utvikle et automasjons-verktøy, etter en av de ansatte ble sykmeldte. Fire timer manuelt arbeid med stort potensial for menneskelige feil som skaper følgefeil i produksjonen ble erstattet med et lite powershell skript som gjør jobben på noen få sekunder. Dette fristiller de andre ansatte til å fokusere på mer interessante oppgaver. Videre ble jeg engasjert til å digitalisere kontrollsedler for utsendelser av dørskilt produsert av profilsenteret for posten. Jeg opprettet et webgrensesnitt for å gi en søkbar oversikt, der man tidligere har printet ut flere hundre-tusen ark i året, som deretter bare ble makulert. Altså en vesentlig miljøbesparelse, samt selvfølgelig en stor økonomisk gevinst for avdelingen.

Jeg har blitt engasjert til å hjelpe med migrasjon av profilsenterets netthandel til ny platform, samt utviklingen av nettsted for Durapart Elektro, Ekspertbistand Agder og Jobbklar AS. På toppen av dette er jeg tett involvert i utviklingen av diverse områder i Sharepoint m.m.